โมเสคสำหรับห้องน้ำ

โมเสคสำหรับห้องน้ำ

โมเสคสำหรับห้องน้ำ หากใช้ถูกประเภทก็จะส่งผลให้กระเบื้องและยาแนวมีอายุการใช้งานยาวนาน ควรจะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับชนิดของงาน เพื่อให้กระเบื้องโมเสคติดแน่นทนทานกับการใช้งานในรูปแบบห้องน้ำ เหตุผลที่ต้องใช้ยาแนวให้ถูกกับการใช้งานประเภทห้องน้ำคือ ต้องทนทานสารเคมีที่ใช้สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ ดังนั้นยาแนวของห้องน้ำต้องทนทานต่อสารเคมีเป็นพิเศษ อยู่ในสภาพเปียกน้ำแล้วยังทำงานได้ดี ไม่เสื่อมสภาพนั้นเอง คงไม่มีใครอยากจะต้องเสียเงินซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำบ่อยๆ ดังนั้นควรเลือกวัสดุในการใช้งานให้ถูกรูปแบบแต่แรก การปูกระเบื้องโมเสคห้องน้ำควรติดตั้งระบบกันซึมไว้ด้วย เนื่องจากหากห้องน้ำอยู่ชั้นสอง น้ำคงรั่วลงมายังชั้น 1 แต่หากห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งน้ำรั่วซึมไปคงไม่มีปัญหาอะไรแต่โครงสร้างด้านล่างของพื้นห้องน้ำคงจะต้องเจอปัญหาต่างแน่นอน

โมเสคสำหรับห้องน้ำ

โมเสคสำหรับห้องน้ำ เริ่มจากหาลวดลายกระเบื้องโมเสคที่ต้องการปูห้องน้ำรวมทั้งเลือกลวดลายที่จะใช้ปู นำกระเบื้องโมเสคออกมาวางในรูปแบบที่ต้องการจะปู เสร็จแล้วทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้อง อย่าให้มีฝุ่นหรือผงอยู่ระหว่างการปูกระเบื้อง เนื่องจากจะทำให้การยึดเกาะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เมื่อเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วทำการติดตั้งระบบกันซึมให้เรียบร้อยจนระบบกันซ฿มพ้รอมใช้งาน จึงทำการนำกาวซีเมนต์มาฉาบบนบริเวณที่ต้องการปูกระเบื้องโมเสค เสร็จแล้วปรับระดับปูนกาวให้เท่ากันจึงค่อยนำกระเบื้องโมเสคมาติดลง แล้วทำการจัดแนวกระเบื้องให้ตรงกันทั้งแนวตั้งและ แนวนอน เสร็จแล้วปรับระดับกระเบื้องให้เท่ากันให้ตรง โดยเว้นร่องยาแนวไว้ ทิ้งไว้จนกาวซีเมนต์แหง้สนิทจึงเริ่มทำการยาแนว เริ่มจากนำยาแนวมาผสมในถัง ในอัตราส่วนที่ยาแนวกำหนดผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว แล้วจึงนำยาแนวเทลงไปในร่องยาแนวโดยการอัดลงไปให้เต็มร่องยาแนว อย่าปล่อยให้มีช่องว่างหรือ รอยอากาศจะทำให้ยาแนวแข็งแรงเท่าที่ควร เสร็จแล้วรอยาแนวแห้งสนิท ก็สามารถใช้งานได้ทันที

About the Author

admin

No Comments

Comments are closed.